Servicii de ambalare

Verpackungsservice

Fenomenul de globalizare a pieţelor impune cerinţe speciale pentru produsele dumneavoastră. Fie că transportul se realizează pe distanţe lungi sau scurte, fie pe distanţe de mii de mile marine, mărfurile sunt expuse schimbărilor climaterice, scăderilor subite de temperatură, apei sărate de mare, prafului şi multor altor factori, ceea ce expune mărfurile la solicitări mari, fiind necesar a se livra în stare uscată, curată şi fără rugină, prin urmare trebuie ambalate şi protejate corespunzător.

Se impune, prin urmare, să purtăm nu doar grija transportului, ci şi a ambalajelor profesionale şi corespunzătoare care, în funcţie de tipul încărcăturii şi de modalitatea de transport aleasă, poate fi realizată din cele mai diverse materiale şi în cele mai diverse forme.

Nu doar clasica „cutie din lemn“ asigură protecţia mărfii împotriva factorilor externi şi nu doar aceasta îndeplineşte cerinţele asiguratorilor, ale transportatorilor rutieri şi maritimi sau ale clienţilor - fără a ţine cont că ambalajele uzuale din lemn etc. măresc considerabil și în mod „artificial“ dimensiunile încărcăturii

Tocmai pe aceste considerente, personalul nostru calificat ambalează marfa clienţilor nu doar în ambalaje clasice din lemn, ci oferim şi alte metode de ambalare:

  • ambalarea utilajelor transportate pe cale maritimă
  • ambalarea mărfurilor de mare greutate, ţinând cont de statică
  • ambalaje cu protecţie anticorozivă.

Cu o folie specială (substanţă activă EXCOR) şi cu tehnologia proprie, ambalăm adecvat transportului şi cu asigurarea protecţiei anticorozive, mărfuri din oţel înalt aliat, indiferent de mărime (de ex. recipienţi de bere cu diametre de 5 m etc.), chiar şi la sediul clientului – avantaje: mărfuri închise ermetic, nu se permite pătrunderea apei, nu se permite contactul cu medii acide precum hârtia umedă, cartonul, transpiraţia mâinilor etc.

Substanţa activă EXCOR provine direct din ambalaj. Stratul de protecţie EXCOR se îndepărtează integral după 2-3 ore de la despachetare.

  • reutilizabil (timp de până la 5 ani)
  • se elimină foliile de protecţie grase şi uleioase, fără diluanţi, nu este un deşeu special
  • deşeurile de folie se elimină fără probleme, fiind reciclabile, combustibile şi eliminabile în depozite de deşeuri normale
  • nu constituie un risc pentru sănătate sau pentru mediu

Principiul de acţiune al metodei VCI cu substanţa activă EXCOR este saturarea atmosferei prin evaporarea substanţelor anticorozive şi condensarea lor pe suprafeţele metalice sub formă de strat de protecţie invizibil, asigurând protecţia bunurilor ambalate.

Prin urmare, substanţa activă EXCOR, respectiv metoda VCI garantează atât ambalarea, cât şi protecţia anticorozivă a mărfurilor.