Abmessungen LKW

Abmessungen LKW

Prevederi tehnice în traficul greu din Germania

1.Înălţime 4,00 m

2.Lăţime 2,55 m
Izoterme 2,60 m

3. Lungime 

autocamion sau remorcă cu 2 sau mai multe osii 12,00 m
cap tractor cu semiremorcă (*1*2) 18,75 m
semiremorcă cu 3 sau mai multe osii 16,50 m

4.Încărcătură admisibilă pe osii
o osie 10,00 t
osie motoare 11,50 t
două osii (sub rezerva respectării prevederilor privind vehiculele cu o osie) 
- ampatament <1,0 m 11,50 t
- ampatament >1,0 m < 1,3 m 16,00 t
- ampatament >1,3 m < 1,8 m 18,00 t

iar dacă osia motoare este dotată cu anvelope duble şi suspensie pneumatică sau cu altă suspensie similară omologată, 19,00 t

remorcă cu osie dublă (sub rezerva respectării prevederilor relativ la vehiculele cu o singură osie) 
- ampatament <1,0 m 11,00 t
- ampatament >1,0 m <1,3 m 16,00 t
- ampatament >1,3 m <1,8 m 18,00 t
- ampatament >1,8 m 20,00 t

osie dublă ( cu respectarea prevederilor relativ la osiile duble)
- ampatament <1,3 m 21,00 t
- ampatament >1,3 m<1,4 m 24,00 t

5.Greutate maxim admisibilă
Autocamion / remorcă cu 2 axe
Remorcă cu 2 axe pentru transport combinat 18,00 tone
(cu respectarea prevederilor privind încărcăturile pe axe)
Autocamion cu mai mult de 2 axe 20,00 tone
- Cu osie motoare, care este echipată cu roți duble și suspensie pneumatică sau cu suspensie echivalentă 25,00 tone

Remorcă cu mai mult de 2 axe 24,00 tone
Autocamion cu mai mult de 3 axe 32,00 tone
- cu 2 axe duble, mijlocul lor fiind la min.

4 m distanță între ele
- cu 2 axe conduse, a căror osie motoare este prevăzută cu roți duble și suspensie pneumatică sau suspensie echivalentă, a căror sarcină maximă cu referire la distanța dintre mijlocul axei frontale și anterioare, nu are voie să depășească 5 tone pe metru.

Cap tractor cu 4 axe
- cap tractor cu 2 axe și remorcă cu 2 axe 36,00 tone

Cap tractor cu mai mult de 4 axe 40,00 tone
Autocamion articulat cu 3 axe 28,00 tone
Autocamion articulat cu 4 axe
(cap tractor cu 2 axe și remorcă cu 2 axe)

- la o distanță a axului remorcii de 1.3 m 36,00 tone
- la o distanță a axului remorcii de peste 1.8 m, dacă axa motoare este dotată cu anvelope duble și suspensie pneumatică sau suspensie echivalentă, 38,00 tone

Alte combinații de autovehicule cu 4 axe 35,00 tone (de ex. cap tractor cu 3 axe cu remorcă cu 1 ax sau remorcă cu ax central)
- varianta constructivă  care protejează drumurile 36,00 tone

Autocamion articulat cu mai mult de 4 axe 40,00 tone

Alte feluri de autovehicule (capete tractor/autocamioane articulate) cu mai mult de 4 axe 44,00 tone pentru transport combinat cu respectarea greutății maxime admise pe axe.

- Șine/străzi între locul de încărcare/descărcare și cea mai apropiată

gară adecvată, în transportul însoțitor combinat (RoLa – drum rulant) dintre locul încărcării/descărcării și o gară situată la cel mult 150 km depărtare de un aeroport.

- cale de navigare fluvială/cale rutieră între locul încărcării/descărcării și un port intern situat la cel mult 150 km depărtare de o pistă de avioane.

- mare/cale rutieră (cu o distanță pe mare mai mare de 100 km linie aeriană) între locul descărcării/încărcării și un port maritim situat la max 150 km distanță

 

Autovehicule și combinaţii de vehicule a căror dimensiuni, încărcături pe axe sau masă totală depășesc valorile admise în Republica Federală Germania, necesită aprobare specială conform art. 70 Cod rutier și o autorizație conform art. 29 alin. 3 Cod rutier.

Aceste vehicule necesită suplimentar o aprobare specială conform art. 46 Cod rutier dacă, din cauza încărcăturii, dimensiunile autovehicului sunt depăşite după cum urmează: vehiculele care circulă pe autostrăzi şi drumuri pentru trafic greu pot avea împreună cu încărcătura înălţimea maximă de 4 m și lățimea maximă de 2,55 m (vehiculele frigorifice 2,60 m). Ȋncărcătura nu poate depăşi faţa vehiculului, în spate poate ieşi în afara vehiculului cu 1,5 m (în Germania până la 3 m pe distanţe de maxim 100 km). Lungimea maximă a autovehiculului cu încărcătură nu poate depăşi 20 m.

Autorizațiile speciale și licențele individuale sunt eliberate de autoritățile administrative superioare ale landurilor, iar cele pentru vehiculele străine de departamentele Circulaţie rutieră ale landului în care urmează să circule vehiculul.

Arnold Spedition GmbH dispune de o bază de date cu adresele departamentelor din frontiere care eliberează autorizaţii de transport greu şi agabaritic.

Autorizațiile speciale respectiv licenţele eliberate sunt valabile cu anumite restricţii. Astfel pot fi impuse, de exemplu anume rute, persoane și vehicule însoţitoare, escortă de poliție, restricții orare, inscripţionări și alte măsuri de siguranță, care pot fi asigurate de Arnold Speditions GmbH.

(*1) Lungimea totală maximă a autocamioanelor este de 18,75 m, în cazul în care lungimile parţiale maxim admisibile nu depășesc lungimea maximă de încărcare de 15,65 m și așa numita lungime a sistemului lungimea de 16,40 m (cea mai mare distanță dintre punctul extrem față a suprafeței de încărcare din spatele cabinei șoferului și a punctului extrem spate a suprafeței de încărcare a remorcii). (Ȋn caz contrar lungimea maximă admisibilă este de 18,00 m).

(2*) Pentru vehiculele pentru transport autovehicule lungimea totală admisibilă este de 20,75 m:

Lungimea vehiculului = 18,75 m plus excedentul de încărcătură spate de max. 1,50 m, cât și excedentul de încărcătură faţă de la înălțimea de 2,50 m de max. 0,50 m. Ȋnălțimea maxim admisă este de 4 m, cu o toleranță acceptată de 5 cm. În caz de depăşire a acestei înălţimi, se percepe amendă de atenţionare. Pentru o înălțime de peste 4,20 m se amendează atât șoferul, cât și proprietarul. 

(3*) Lungimea totală maximă admisibilă a autocamioanelor articulate este de 16,50 m, dacă lungimile parţiale maxime admisibile ale remorcii – de la axa cepului remorcii până la limita din spate – nu depăşesc 12,00 m şi raza încărcăturii în consolă nu depăşeşte 2,04 m. (Ȋn celelalte situaţii, lungimea totală nu poate depăşi 15,50 m).