Incoterms

Incoterms

"INCOTERMS", normativul oficial al International Chamber of Commerce (ICC), Paris, pentru interpretarea clauzelor comerciale, facilitează desfăşurarea actului comercial internaţional.

Vasta competenţă profesională a comisiei ICC pentru Practică comercială internaţională, a cărei membrii provin din state din întreaga lume, este un garant al faptului că INCOTERMS satisface cerinţele economice oriunde în lume.

Primele standarde INCOTERMS au fost publicate în 1936 de Camera Internaţională de Comerţ Paris. În 1 ianuarie 2000 sunt revizuite a şasea oară, după care sunt aprobate în forma “INCOTERMS 2000”, înlocuind astfel vechile “INCOTERMS 1990”. Motivul a fost utilizarea evident crescândă a mediilor electronice de transmitere a datelor, modificarea tehnicilor de transport, cât şi terminologia univocă, derivată din utilizarea containerelor atât în transporturile aviatice, cât şi, în special, în transporturile maritime.

INCOTERMS sunt referinţa de bază pentru contracte internaţionale de livrare, fiind totodată stipulate permanent în noile contracte încheiate între cumpărători şi vânzători. Acceptanţa INCOTERMS este foarte înaltă la nivel mondial deoarece, făcând referire la una din cele 13 clauze INCOTERMS, pot fi simplu reglementate condiţiile şi regulile de prestare a serviciilor de transport. Totodată, reglementează explicit modul de transfer al cheltuielilor şi riscurilor de transport de la vânzător la cumpărător, astfel încât contractele de livrare nu este necesar să conţină prevederi suplimentare substanţiale.

Se va avea în vedere că INCOTERMS reglementează doar anumite puncte ale unui contract de vânzare-cumpărare. Nu substituie nicidecum contractul de vânzare-cumpărare, nici alte contracte de transport, asigurare sau finanţare. Reglementează exclusiv livrarea mărfurilor mobile. Nu sunt aplicabile pentru livrări de bunuri imateriale precum programe de calculator.

Multe probleme ce iau naştere în legătură cu un astfel de contract de vânzare-cumpărare nu sunt deloc reglementate prin INCOTERMS, printre care transferul de proprietate şi alte drepturi legate de proprietate, încălcarea prevederilor contractelor şi efectele încălcării, cât şi clauze de excludere a răspunderii în anumite condiţii. Aceste chestiuni trebuie rezolvate prin acorduri în cadrul contractelor sau pe baza legislaţiei aplicabile. De subliniat este faptul că INCOTERMS nu au menirea de a înlocui astfel de clauze contractuale necesare completării unui contract de vânzare-cumpărare fie prin adăugarea de clauze standard, fie prin clauze individualizate.

Categoria E

 • clauza de obligativitate de ridicare a mărfurilor
 • EXW franco poarta fabricii (... denumirea fabricii)

Categoria F

 • transport principal neachitat de vânzător
 • FCA franco transportator (... loc convenit)
 • FAS franco de-a lungul vasului (... port numit de expediere)
 • FOB franco la bord (.... port numit de expediere)
 • transport principal achitat de vânzător

Categoria C

 • CFR costuri şi navlu (... port de destinaţie convenit)
 • CIF costuri, asigurare, navlu (... port de destinaţie convenit)
 • CPT transport plătit până în (... port de destinaţie convenit)
 • CIP transport şi asigurare plătite până în (... port de destinaţie convenit)

Categoria D

 • clauza de sosire la destinaţie
 • DAF livrat la frontiera (... frontiera convenită)
 • DES livrat franco nava (... portul de destinaţie convenit)
 • DEQ livrat franco cheiul (... cheiul de destinaţie convenit)
 • DDU livrat vamă neplătită (... destinaţia convenită)

DDP livrat vamă plătită (... destinaţia convenită)